Sahaja Yoga a la UNESCO 2013

Sahaja Yoga a la UNESCO

En el marc del Consell Mundial de la World Federation of UNESCO Clubs, Centres and Association (WFUCA), celebrada en Lucca (Italia) 8 al 12 de març, Sahaja Yoga ha estat present amb la companyia internacional, fundada per Shri Mataji Nirmala Devi, el Teatre dels Valors Eterns (Theater of Eternal Values) a la conferència “Llenguatge Universal de l’Art i de la Música per una Ètica Global”.

 Des de 2010, el Centre per la Pau de la UNESCO ha escollit la meditació Sahaja Yoga com soci oficial per recolzar la difusió de la pau mundial, ja que diu que la pau no es pot obtindre si en primer lloc si les persones no perceben la seva pròpia pau interior.

El Centre per la Pau de la UNESCO, promou els ideals de la UNESCO mitjançant la creació d’aliances amb els seus socis oficials per operar els intercanvis educatius, científics i culturals per promoure la pau, la tolerància i la acceptació de la diferència. Van escollir Sahaja Yoga perquè, la seva opinió, “aquesta meditació es una técnica simple i acreditada. Ajuda a reduir l’estrès i aumentar el benestar de la persona. Millora la concentració i ajuda a les persones a ser més centrades i equilibrades. Sahaja Yoga está dissenyat per desenvolupar, enfortir i integrar el potencial humà en tots els aspectes. En veritat es converteixen en instruments de pau en els nostres països i en tot el món.

Amb Sahaja Yoga un pot ser realment present i aprofitar el seu poder per aconseguir un equilibri global, axí com un estat real de pau i de silenci de la ment. L’experiència del silenci és tan revolucionària i tangible que es pot abastar durant una sola lliçó.

Amb la pràctica regular els problemes de salut poden ser eliminats, i trobar la harmonia amb totes les coses, són possibles. Es una inversió en si mateix, essencial per millorar en tots els nivells. Tots els cursos i seminaris s’ofereixen gratuïtament i qualsevol pot participar. “

Els representants del Teatre dels Valors Eterns, Víctor Vertunni i la seva “Family & Friends” en el laboratori UNESCO “la ètica i la música”, en el matí del 10 de març, han presentat la seva conferència “Música per una ètica global basada en el creixement espiritual del ser humà” a on han posat en música els millors poemes del poeta Anglès William Blake sobre el tema de la infància, del respecte per les dones i del despertar espiritual, a partir de: “William Blake’s songs of innocence and of experience”.

Blake havia descubert la conexió sutil entre la força espiritual del home i la força creativa que va crear el cosmos. El missatge espiritual de Blake anuncia claramente la importància de que el home prengui consciència del su entorn a través de l’experiència del seu despertar interior. No és casual doncs, que durant la actuació del Teatre dels Valors Eterns es pot produir espontàniamente el despertar de la energia Kundalini, que és la base de la experiència de la auto-realització.

Es pot veure el vídeo d’aquesta actuació en:

http://new.livestream.com/accounts/2214793/events/1933949/videos/13494705

Font del article, el lloc oficial dels Homenatges a Shri Mataji en Italia per el seu 90º Aniversari:

http://ilmomentochecambieralatuavita.it/component/tz_portfolio/article?id=144

COMPARTIR ES UNIVERSAL! 🙂

    Aquesta entrada també està disponible en: Spanish

    Deixa un comentari